Vstup Domotronu na český trh

Po nedávném velkém PR uvádějícím na český trh další slovenskou společnost Domotron (akvizovala českou společnost Haidy), jsem nemohl tento stánek ponechat bez povšimnutí. Domotron je systémovým integrátorem s vlastním know-how a SW. Jako HW jsou využívány všeobecně známé komponenty systému Foxtrot od společnosti Teco.

Možná jsem měl zprvu přehnaná očekávání, ale celkově musím přiznat z expozice určité zklamání. Místo velikosti stánku byl osobně více docenil WOW efekt z pohledu funkčnosti a designu aplikace. Současně bych vytkl neřešení lokalizace stánku do češtiny a naprosto otřesnou odezvu v řádu jednotek sekund na každý stisk v konfiguračním (nikoliv ovládacím) rozhraní. Tyto prodlevy byly údajně způsobeny množstvím míst, odkud mohli návštěvníci systém na stánku konfigurovat. Tato negativa nejsou určena směrem k vlastnímu řešení, jako spíš zpětná vazba na přípravu celého stánku. Osobně bych očekával od společnosti vstupující na nový trh v tomto ohledu důkladnější přípravu.

Domotron apliakce

Každopádně však doceňuji filozofii celého systému, kdy základní nastavení a zprovoznění všech komponent a technologií systému zajistí Domotron a s následnými uživatelskými úpravami již nechá volný prostor vlastnímu uživateli. Osobně velmi dobře znám, jak často je potřeba po vlastním nasazení systému provádět uživatelské změny a přizpůsobení potřebám, které vyplynou až čase po zabydlení a „usazení“ celkového chodu domu. Jak jsem již nakousnul, zde nabízí Domotron svým klientům poměrně neobvyklou věc: ve speciálním administračním rozhraní lze uživatelsky nastavit, co a jak které tlačítko ovládá. Tím se rozvazují ruce jak dodavateli, který se nemusí zdržovat drobnými úpravami, tak i uživateli, který může mít změnu provedenu okamžitě a za náklady vlastního času.

I přes moje drobné výhrady přeji Domotronu vlídné přijetí na našem trhu a řadu spokojených zákazníků.

Aktualizace článku k 26. 10. 2019

Jsem celkem zvědav, jak bude český trh nahlížet na vypořádání se závazků bývalé společnosti HAIDY a.s.. Tento krok může DOMOTRONu celkem uškodit 😮


Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 23438/2019-A-11 ze dne 25.10.2019 bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 25.10.2019 v 13:13 hodin.


Pokračovat na: Alza a její SmartHome s FVE

Rychlá navigace v článku